Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Conform Legii nr.102/13.04.2023

Valabil in:
Diverse Arad
     Publicat in: 29 Feb 2024
Conform Legii nr. 102/13.04.2023,alineatul 23.3,se anunta public obtinerea Autorizatiei de Construire nr.55 din 29/11/2023 cu titlul Magazie Apicola

Cu adanca durere in suflet

Valabil in:
Diverse Alba Iulia
     Publicat in: 29 Feb 2024
Cu adanca durere in suflet, anuntam incetarea din viata a celei care a fost Doctor Ionescu Livia. Cei care au cunoscut-o si vor sa-i aduca un ultim omagiu, o pot face incepand cu ora 13:00, 29.02.2024, la Cimitirul Municipal. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 28 Feb 2024
ANUNT
Administratorul judiciar desemnat prin Ȋncheierea civila nr. 66/25 ianuarie 2024, pronuntata de Tribunalul Tulcea Sectia Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 1261/88/2023, privind debitoarea S.C. TEODAV STEEL S.R.L., avand C.U.I. 38136728, sediul social in sat Dorobantu, str. Morilor, nr. 30, cam. 1, com. Dorobantu, jud. Tulcea, inscrisa la O.R.C. Tulcea sub numarul J36/649/2017, notifica inlocuirea conform Ȋncheierii civile nr. 66/25 ianuarie 2024 a administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Crisan Daniela cu Consortiul de practicieni in insolventa Estconsult I.P.U.R.L., Solvens S.P.R.L., LD Expert Grup S.P.R.L. si C.I.I. Lazar Mihaela.
Relatii la ESTCONSULT I.P.U.R.L. Husi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.

Anunt inceperea lucrarilor de constructie - Primaria Agigea, Constanta. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Beneficiarul Tomescu Andreea ,domiciliata in judetul Constanta, anunta inceperea lucrarilor de constructie incepand cu data de 11.03.2024,pentru obiectivul construire locuinta unifamiliala S+P+ 1E, amplasare fosa septica,imprejmuire teren si organizare de santier,in baza autorizatiei nr. 212 din 05.12.2023 emisa de primaria comunei Agigea.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a SC Autopilotaj SA in data de 30.03.2024, ora 14.00, la sediul societatii Calea lui Traian, nr 92, Ramnicu Valcea, judet Valcea avand urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2023 precum si indicatorii economic-financiari. 3. Aprobarea contului de profit si pierdere 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024; 5. Alegere cenzori; 6. Diverse.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
IN DOSARUL Nr.293/111/2024 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate de insolventa impotriva
SC NASFIN CO&SEB SRL CUI 44449762,
cu mentiunile: termen limita pentru: depunerea
creantelor 11.03.2024; verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
preliminar al creantelor 22.03.2024; termenul
de definitivare a tabelului creantelor 17.04.
2024, termen de judecata 16.05.2024; adunarea
creditorilor 26.03.2024 la ora 9. Termenul de
solutionare a contestatiilor este de 10 zile de la
primirea notificarii. Va rugam sa depuneti la
Tribunalul Bihor cererile dvs. de creanta
intocmite si timbrate conform art.104 din
Legea 85/2014

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
C.I.I. ORASANU LILIANA, lichidator
judiciar al societatii DORPRODEX S.R.L.,
cu sediul in Com./Sat Paunesti, judetul
Vrancea, C.U.I. 4141940, J39/552/1993, numit
de Tribunalul Vrancea, Sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal prin
Incheierea nr.12/22.02.2024, dosar nr.208/91/
2024, in temeiul art.99 si 100 din Legea
85/2014, NOTIFICA deschiderea procedurii
de faliment impotriva debitoarei, cu urma-
toarele termene: depunerea cererii de admitere
a creantei -18.03.2024, intocmirea si publicarea
in BPI a Tabelului preliminar de creante-
25.03.2024, intocmirea si afisarea tabelului
definitiv -03.04.2024. Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la 29.03.2024, ora
10:00, in Focsani, str. Mare a Unirii nr.10, sc.4,
ap.56, jud. Vrancea. Informatii suplimentare:
0742.695493

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
Executam acoperisuri
Lindab si ceramica, intreg
sistemul pluvial, terase,
copertine, placari cu
polistiren, hidroizolatii.
Oferim factura. Tel. 0740-
345690.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Aceasta informare este efectuata de S.C. GUNAGRITUL EXPLOITATION COMPANY SRL, CUI RO32965484 , cu sediul in Timisoara, strada Mures, nr.143, pentru terenul situat in judetul Arad, comuna Lipova, ce intentioneaza sa solicite de la ABA BANAT aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatilor specific in cadrul investitiei: "RECONVERSIA SI MODERNIZAREA PLANTATIEI DETINUTE DE GUNAGRITUL EXPLOITATION COMPANY SRL" Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Popescu Dena Rebeca-Marina, prin reprezentant legal Popescu Larisa, domiciliata in municipiul Constanta, Strada Tepes Voda, nr. 20A, judetul Constanta, anunta ca a intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr. 1101 din 20.12.2023 pentru "Amenajari interioare, extindere imobil P+1E existent, schimbare destinatie din anexa in locuinta si construire imprejmuire", pentru imobil situat in municipiul Constanta, Aleea Veteranilor, nr.44, Lot1, judetul Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
CII Georgescu Alina lichidator judiciar notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei CYB-AD SRL, J16/ 1972/2014, CUI:33932752, cu sediul in comuna Cosoveni, Aleea 1 Morii, nr.9, Jud.Dolj, dosar nr.7502/63/ 2023, Tribunalul Dolj, termen 22.04.2024. Debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.67, Legea 85/2014 in termen de 10 zile de la Pronuntare. Termene limita: -depunere cerere de admitere creante 27.03.2024; -intocmire depunere si publicare tabel preliminar 05.04.2024; -definitivare si publicare tabel creante 30.04.2024; -Adunarea creditorilor va avea loc la data 09.04.2024, ora 14.00 la sediul lichidatorului din Craiova, Str.Maramures, bl.J49, sc.1, ap.14

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Instalator autorizat centrale ter-
mice, repar orice model rapid. Mon-
taj apometre, sigilez, robineti, 1
tevi, gaze, cupru, ppr pex robineti,
desfund canalizari, montez masini
spalat, aragaze, calorifere, amena-
jeri bai, centrale termice.

0726.634.466/ 0785.349.085 fran-
coinstalator@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Camira
Events & Travel. Suntem o
agentie de turism romaneasca, infiintata in
2007, oferind servicii integrate de calatorie
in zona calatoriilor de afaceri si produse ino-
vatoare pentru FIT si grupuri;

0720.395.212/ 0733.967.753
office@camira.ro https://www.camira.ro/

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Asigur
servicii transport mutari moloz
debarasari cu duba de 3.5 T, debarasari
apartamente, mutari mobila, obiecte fragile,
mutari apartamente, sedii firma, electrocas-
nice, evacuari mobilier, moloz. Personal cal-
ificat pentru incarcat si descarcat marfa,
200 L;

0762.113.393
transportmarfa_buc@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Colectam deseuri, asiguram
transport. S.C. Mary Deutz Recycle
S.R.L., firma autorizata in vederea
colectarii si achizitionarii de
deseuri nepericuloase, colecteaza
hartie/ carton (maculatura, arhiva,
ziare, reviste, carti etc.);

0723.408.278/ 0722.982.571
mary.deutz@yahoo.com
http://www.depozitmaculatura.ro/ce
ntru-maculatura-bucuresti.html

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Abil frigotehnist autorizat
reparatii frigider, congelator,
combina, aer conditionat, vitri-
na masa rece camera frigorifi-
ca pompa caldura. Constatare
gratuita si garantie.
0722.625.721
office.cmarinescu@gmail.com

Prim Buzoe Organizeaz Licita Public Pentru

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
A N U N Ț

PRIMĂRIA BUZOEȘTI, CUI 4318288, organizează licitație publică pentru:


1) Închiriere spațiu în suprafață de 71,42 mp aparținând domeniului public al comunei Buzoești, situat în incinta Căminului Cultural Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, cu destinatia farmacie;
Informaţii:
a) Informaţii privind documentaţia de atribuire: La sediul Primăriei Buzoești, telefon 0248690009;
b) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.03.2024, ora 1500;
c) Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2024, ora 1200 la sediul Primăriei Buzoești, în două exemplare-original și copie;
d) Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.03.2024, ora 1000;
e) Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Costești, 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
DCB MAMAIA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul social in Sat Vacanta, Casa "Acasa",
judet Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului
de Mediu, pentru proiectul:
"Modificare proiect autorizat cu A.C. 35/2023 (imobil D+P+8E-9ER) prin amenajari
interioare, modificare parcari, supraetajare conform R.L.U.",
amplasat in judet Constanta, Statiunea Mamaia, teren minigolf Aurora. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta,
str. Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judet Constanta si la sediul titularei: DCB MAMAIA
DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul social in Sat Vacanta, Casa "Acasa", judet Constanta,
in zilele de luni-vineri, intre orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se primesc, zilnic,
la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, Nr. 120 - 144, sector 2, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23^1), lit.a) si b), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel, se vor incepe lucrarile pentru executie lucrari de "Relocare si amplasare aparate de reciclare" conform Autorizatia de Construire nr. 295/06.10.2023, emisa de Primaria Orasului Navodari, Judetul Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 21 Feb 2024
Consortiu format din G.M.R
SPRL si ELIAS CONSULT
SPRL, administrator judiciar
desemnat prin Sentinta Civila
nr.30/2024 pronuntata la
data de 02.02.2024 de catre
Tribunalul Bistrita -Nasaud,
in dosarul 2947/112/2023,
notifica deschiderea
procedurii generale a
insolventei impotriva
debitorului SC BUDURLEAN
CONSTRUCT SRL cu sediul
social in sat Agrisu de Sus,
Comuna Sieu-Odorhei, nr.
36, jud. Bistrita Nasaud, CUI
35889284 J6/303/2016.
Termen de judecata:
10.05.2024

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
03 Mar 2024
#boycotAustria