Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

  Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Diverse

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Diverse" apasa aici.

International Sediul Calea Dudesti Sect

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2020
S.C. Per-La Com International S.R.L cu sediul in Calea Dudesti, nr. 188, Bl C, ap 2, sect. 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. O.R.C.T.B cu C.U.I. 15630632 informeaza pe cei interesati s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 5610-Restaurante desfasurata in Sos Pantelimon, nr229, sect 2, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din sect 6, Aleea Lacul Morii, nr 1 intre orele 9-12 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicaii prezentului anunt

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2020
ANUNT public privind decizia etapei de incadrare (SAFE HOME INVEST S.A.)

S.C. SAFE HOME INVEST S.A., titular al proiectului "AUTORIZARE DIRECTA –CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE corpuri B si C cu regim de inaltime S+P+10E, corpuri D,E, si F cu regim de inaltime D+P+11E, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI – INVESTITIE ETAPIZATA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "AUTORIZARE DIRECTA –CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE corpuri B si C cu regim de inaltime S+P+10E, corpuri D,E, si F cu regim de inaltime D+P+11E, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI – INVESTITIE ETAPIZATA", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Str. Ajustorului, nr. 10-20.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 02.10.2020.

Anunt Public Privind Solicitarea Emitere

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2020
ANUNT PUBLIC
privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.N.G.N ROMGAZ S.A - FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”SISTEMATIZARE COLECTOARE ASPIRATIE/REFULARE GAZE STATIE DE COMPRIMARE BUTIMANU” propus a fi amplasat in com. BUTIMANU, satul BUTIMANU, jud DAMBOVITA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. DAMBOVITA din municipiul TARGOVISTE, str. CALEA IALOMITEI, nr.1, jud. Dambovita si la sediul primariei BUTIMANU, in zilele de L-V, orele 9 - 12.
Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. DAMBOVITA.

Asocia Composesoral Gura Ohaba Piatr Titular

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2020
Asociaţia Composesorală Măgura - Ohaba de sub Piatră, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier (pășuni împădurite) proprietate privată aparţinând Asociației Composesorale Măgura-Ohaba de sub Piatră – U.P. I Măgura-Ohaba de sub Piatră, judeţul Hunedoara”, din jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

Matei Constantin Titular Proiectului Scoatere

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2020
Matei Constantin, titular al proiectului „Scoatere din circuitul silvic a suprafeței de 693 mp, situată în extravilanul comunei Arefu, O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 180A%, în scopul realizării obiectivului - Structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Scoatere din circuitul silvic a suprafeței de 693 mp, situată în extravilanul comunei Arefu, O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 180A%, în scopul realizării obiectivului - Structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică”, propus a fi amplasat în comuna Arefu, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10–13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anun Public Privind Decizia Etapei Ncadrare

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

C.N.A.I.R., titular al proiectului „Organizare de șantier din cadrul obiectivului de investiții proiectare și execuție drum de legătură DN5 km 60+500 – Șoseaua de Centură- Pod Prieteniei km 61+400”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Giurgiu, Bdl București, km 5, nr. cad. 321, CF 38908, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Anunt public privind decizia etapei

Valabil in:
Diverse Giurgiu
     Publicat in: 22 Sep 2020
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ELECTRIC MINI WORLD SRL SI SC FEEL THE GREEN RIDE SRL, titulari ai proiectului ,,Ecoturism in Parcul Natural Comana-inchiriere UTV-uri electrice in scop educativ, recreativ si de turism``, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluarii adecvate, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, propus a fi amplasat in Comuna Comana, Str.Gellu Naum, nr.607, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

S.C. ONE COTROCENI PARK S.R.L.

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 16 Sep 2020
S.C. ONE COTROCENI PARK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (COMERT, BIROURI, ETC.) CU REGIM DE INALTIME 3S+P+11E+ETH, LUCRARI EDILITARE, AMENAJARI EXTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE, CU PASTRAREA AVIZELOR IN TERMEN DE VALABILITATE OBTINUTE IN BAZA C.U. NR. 925-S/23.05.2019 SI C.U. NR. 2178-N/19.12.2019" propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 5, str. Nutu Ion, nr. 44. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri intre orele 900-1400 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti.

Reclamantii CRAITA (fosta MIHAILIUC) ILEANA,

Valabil in:
Diverse Suceava
     Publicat in: 14 Sep 2020
Reclamantii CRAITA (fosta MIHAILIUC) ILEANA, domiciliata in Bucuresti, str. Ordinii nr. 12, sector 5, MIHAILIUC CONSTANTIN, domiciliat in comuna Ciolanesti, sat Ciolanesti Deal, jud. Teleorman, MIHALIUC MIRCEA, domiciliat in Bucuresti, sector 6, Intrarea Pitulicii nr. 3, bl. P25, sc. 2, etaj 4, ap. 28, CRISTEA DANIELA domiciliata in Bucuresti, Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 3, etaj 1, ap. 117, sector 3, CRISTEA ADRIAN domiciliat in Bucuresti, Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 3, etaj 1, ap. 117, sector 3, anuntam ca pe rolul judecatoriei FALTICENI, jud. SUCEAVA, se afla DOSAR nr. 1679/227/2020 - Obiect "DECLARAREA JUDECATOREASCA A MORTII numitului MIHALIUC (MIHAILIUC, MIHALEC) GHEORGHE", nascut in anul 1900-1901, cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Liteni, jud. Suceava. Rugam orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in legatura cu paratul MIHALIUC (MIHAILIUC, MIHALEC) GHEORGHE.

Data: 08.09.2020 ANUNT Municipiul Cluj-Napoca

Valabil in:
Diverse Cluj-Napoca
     Publicat in: 09 Sep 2020
Data: 08.09.2020 ANUNT Municipiul Cluj-Napoca in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004,in vederea obtinerii avizului de mediu: Studiu de fezabilitate Amenajare ansamblu urban Cetatuia Cluj-Napoca si elaborare PUZ in conditiile legii nr. 350/2001, modificata si actualizata. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Cluj-Napoca, proiectanti asociati METAPOLIS Architects SPRL, Atelier MASS SRL, Studio de peisaj ANA HORHAT SRL,in zilele de luni - vineri,intre orele 9 - 14, incepand cu data de 08.09.2020 Observatiile/contestatiile publicului se primesc in scris pana la data de 23.09.2020 (15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt) la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9 b, cod 400609, Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, email:office@apmcj.anpm.ro

Anunt public privind depunerea

Valabil in:
Diverse Giurgiu
     Publicat in: 08 Sep 2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC ELECTRIC MINI WORLD SRL SI SC FEEL THE GREEN RIDE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Ecoturism in Parcul Natural Comana-inchiriere UTV-uri electrice in scop educativ, recreativ si de turism``, propus a fi amplasat in Comuna Comana, Str.Gellu Naum, nr.607, judetul Giurgiu Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Giurgiu, Sos.Bucuresti, nr.111, sc. A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00 Observatiile publicul se primesc zilnic la sediul A.P.M.Giurgiu

Barbat Constitutie Atletica Brunet Ochi

Valabil in:
Diverse Timis
     Publicat in: 30 Aug 2020
Barbat 30 ani, constitutie atletica, brunet, ochi albastri, cu domiciliul in zona metropolitana Timisoara, fara vicii, caut femeie apropiata varstei pentru prietenie, casatorie. Mai multe detalii la telefon (sms, whatsapp) 0723484674

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 180 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra. Pentru o taxa de 19 RON sunt disponibili curieri si pentru comenzi mai mici de 180 Lei.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numerele 021.301.99.45, 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 021.301.99.45 sau 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2020. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.