Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Marygold Sediul Bucure Barbu Rescu Sector

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Jun 2024
S.C. PK MARYGOLD S.R.L. cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Sector 2, titular al PLAN URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU REGIM DE INALTIME P+M+1E+Etehnic (PARTIAL), funcțiuni complementare, funcțiuni aferente zonei cu destinație specială, împrejmuire, amenajări exterioare, parcări, alei auto si pietonale, construire si amenajare accesuri, sensuri giratorii, sistematizare, seminaristică rutiera, spatii verzi, amenajare si construire zone tehnice, branșare la utilități si instalații de utilizare aferente, deviere utilități, amplasare semnale publicitare si totemuri, post trafo, organizare de șantier, operațiuni cadastrale si notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bacau cu sediul în Str. Oituz, nr. 23, Municipiul Bacau, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bacau, in termen de 15 zile lucrătoare de la data publicarii anuntului.

Marygold Sediul Bucure Barbu Rescu Sector

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Jun 2024
S.C. PK MARYGOLD S.R.L. cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Sector 2, titular al PLAN URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU REGIM DE INALTIME P+M+1E+Etehnic (PARTIAL), funcțiuni complementare, funcțiuni aferente zonei cu destinație specială, împrejmuire, amenajări exterioare, parcări, alei auto si pietonale, construire si amenajare accesuri, sensuri giratorii, sistematizare, seminaristică rutiera, spatii verzi, amenajare si construire zone tehnice, branșare la utilități si instalații de utilizare aferente, deviere utilități, amplasare semnale publicitare si totemuri, post trafo, organizare de șantier, operațiuni cadastrale si notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat si declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bacău cu sediul în Str. Oituz, nr. 23, Municipiul Bacău, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 . Observații/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bacău, in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, in calitate de administrator judiciar provizoriu in dosarul nr. 1870/111/2024 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Sectia a II-a Civila, privind pe debitoarea Autoros BUS S.R.L., CUI 46991297, numar de inregistrare i n R e g i s t r u l C o m e r t u l u i J05/3122/2022, ii notifica pe toti creditorii debitoarei privind faptul ca prin hotararea nr. 254/2024 din data de 06.06.2024 pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 1870/111/2024 s-a dispus inceperea procedurii generale de insolventa fata de societatea debitoare mai sus mentionata, in temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. Prin hotararea amintita s-au fixat termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor la data de 22.07.2024, termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea tabelului preliminar 12.08.2024, termenul limita de intocmire a tabelului definitiv 09.09.2024. Administratorul judiciar provizoriu a convocat sedinta adunarii creditorilor pe data de 28.08.2024, la ora 12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, ordinea de zi urmand a fi: confirmarea administratorului judiciar provizoriu si aprobarea onorariului acestuia

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2024
CABINETINDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de lichdator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

SMILEY FACE PLAY GROUND SRL
cu sediul social in localitatea Arad, str Aleea Neptun, nr. 8, bl. Y-1 ap. 9, Jud Arad, CUI 40620109, nr. ORC J2/357/2019, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 141, din data de 06.06.2024, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 2522/108/2024. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 15.07.2024 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 25.07.2024
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2024
GIOLACAI SERDIN anunta ca a intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr.41.din data de 03.06.2024, pentru CONSTRUCTIE SPATIU COMERCIAL P+2 SI IMPREJMUIRE, pentru imobil situat in mun. Medgidia, str. MARGARITARULUI NR. 40

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2024
Unitatea administrativ - teritoriala BEBA VECHE, din judetul Timis anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 12, 13, 17, 18, 24, 26, 30, 34, 56, 58, 79, 89, S22, S29, S32, S38, S52, S76, S86, S92, S93, S94, S115, S127, S133, S134, S136, S137, S138, S139, S140, S141, S143, S145, S146, S147, S148, S149, S151, S152, S153, S154, incepand cu data de 17.06.2024 si pana in data de 15.08.2024, la sediul Primariei Comunei BEBA VECHE, pe pagina de internet a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Timis/Beba%20Veche/Contract_3988_16.12.2022 si https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Timis/Beba%20Veche/Contract_4105_27.12.2022 conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata, cu modificari si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00-14:00.

Expert contabil, membru CECCAR,

Valabil in:
Diverse Alba Iulia
     Publicat in: 29 May 2024
Expert contabil, membru CECCAR, experienta de peste 18 ani, ofer servicii complete de contabilitate: contari ale tranzactiilor comerciale, balanta contabila, bilant contabil, declaratii, resurse umane, evidenta electronica a personalului, salarizare. Tel: 0771202885; e-mail: icalin511@gmail.com

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 29 May 2024
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA BUZOEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”POD PIETONAL PESTE RÂUL TELEORMAN ÎN SAT ȘERBOENI, COMUNA BUZOEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, propus a fi amplasat în comuna Buzoești, sat Șerboeni, jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul PRIMĂRIEI BUZOEȘTI din comuna Buzoești, județul Argeș, în zilele de luni până joi, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Arges, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Se notifica deschiderea
procedurii simplificate a
insolventei si dizolvarea
SC Solutii Tehnice Gaz SRL
(Iasi, sos. Nicolina, nr 79,
demisol, bl 986A, sc. C, jud.
Iasi), inregistrat la O.R.C.
sub nr. J22/1318/2020, CUI
42661938 prin incheierea
nr. 48/08.05.2024 a
Tribunalului Iasi dosar
nr. 1832/99/2024
(110/2024) de pe rolul
Tribunalului Iasi. Termenele
fixate: 24.06.2024 - pentru
depunerea creantelor;
04.07.2024 - intocmirea
si comunicarea tabelului
preliminar; 16.10.2024 -
verificare definitivare tabel.
Lichidator judiciar: Casa
deIinsolventa B&F SPRL
Iasi, str. Anastasie Panu nr.
21, bl. 7 Noiembrie, sc B et
2, ap. 11

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
TANASA ªI ASOCIAÞII SPRL -
Filiala Neamþ notifica deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
impotriva ATOMIS CLUB DLS SRL,
cu sediul in mun. Bacau, b-dul Ioniþa
Sandu Sturza, nr. 22, cam. C1,
modulul C67, jud. Bacau, CUI
46875691, J04/1681/2022, (dosar
1223/110/2023). Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de
creanþe asupra averii debitorului,
nascute dupa data deschiderii
procedurii este de 10 zile de la
primirea notificarii.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
COMUNICAT CARBOCHIM SA
informeaza investitorii ca Raportul
trimestrial la data de 31.03.2024 -
intocmit in conformitate cu
Regulamentul 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata -poate fi consultat
, incepand cu data de 14.05.2024 , la
adresa de internet https://www.
carbochim.ro/despre-noi/actionari/2
024.html . Raportul trimestrial este
disponibil ,incepand cu aceeasi data
,si la sediul societatii din
Cluj-Napoca,B-dul Muncii nr.18,dar
recomandam consultarea versiunii
electronice de pe site-ul societatii . In
data de 14.05.2024 ,CARBOCHIM
SA a transmis Raportul Trimestrial
pentru trim.I 2024 la Bursa de Valori
Bucuresti si la Autoritatea de
Supraveghere Financiara . Director
General Ing.Viorel Popoviciu.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu sediul social in Resita, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin; Nr. inregist r a r e U . N . P. I . R . R F O I I 0 2 2 7 / 2 0 0 6 . T e l / F a x : 0255/212.940, e-mail licevgr up@gmail.com noti f ic a deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului Brilet Industry SRL, prin Incheierea civila nr. 18/JS/ CC/09.05.2024 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a I I - a C i v i l a , i n D o s a r u l 1088/115/2024. Debitorul Brilet Industry SRL are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei. Creditorii debitorului Brilet Industry S.R.L, cu sediul social in sat Glimboca, nr. 353C, Hala de Productie, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/209/2012, CUI 30122735 t r e b u i e s a p r o c e d e ze l a inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei la Tribunalul Caras-Severin pana la termenul limita din data de 25.06.2024. Cererile trebuie insotite de taxa de timbru in valoare de 200 lei

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Anunt incepere lucrari, conform
Autorizatiei de Construire nr.
383/09.05.2024: "Modificare proiect
in curs de executie autorizat cu A.C.
nr. 1116/17.08.2020 prin modificari
interioare, modificari goluri pe fatada
si imprejmuire teren", amplasament
situat in municipiul Constanta, str.
Steagului nr. 12A, Lot 2, nr. Cadastral
249844; beneficiari; RUSU STELIAN
si RUSU MARIETA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Anunt incepere lucrari, conform Autorizatiei
de Construire nr. 195/20.06.2023,
emisa de Primaria Navodari, privitor
la un "Imobil P+4 destinatie locuinte
si imprejmuire teren", amplasament
situat in Mamaia-Sat, str. M17, lot 13;
beneficiara: TOMA MADALINA FRAN-
CESCA

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 16 May 2024
Conform Legii nr. 102/13.042023, alinea-
tul 23.3, U.A.T., Oras Murfatlar anunta
public obtinerea Autorizatiei de Con-
struire nr. 09 din 20.03.2024 cu titlul:
"Proiect tip - Construire cresa mica,"
strada Mihail Sadoveanu nr. 8, Oras
Murfatlar, judet Constanta

Informare Aceast Informare Este Efectuat

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 May 2024
INFORMARE
Această informare este efectuată de: COMUNA BUZOEȘTI, cu sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, ce intenţionează să solicite de la ADMINSTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”–ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGES-VEDEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția ” Pod pietonal peste râul Teleorman în sat Șerboeni, comuna Buzoești, județ Argeș”.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al activității nu rezultă ape uzate menajere.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa COMUNA BUZOEȘTI, cu sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș după data de 16.05.2024.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
13 Jun 2024
#boycotAustria