Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU. SC SERV CONSTRUCTII RECICLARE SRL, cu sediul social in comuna Frumusani, sat Orasti, strada Unirii nr. 89, judetul Calarasi, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatile de colectare deseuri nepericuloase cod CAEN 3811, recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832, repararea altor materiale cod CAEN 3319 si comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN 4677, in comuna Frumusani, sat Orasti, strada Unirii nr. 89, judetul Calarasi. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, adresa Calarasi , sos. Chiciu nr. 2. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la APM CALARAȘI.

Transilvania Towers Development Avand Sediul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC SOLAR DELTA SRL SC SOLAR DELTA SRL, titular al proiectului lucrari de sistematizare a terenului in vederea construirii statiei de carburanti, skid gpl, spalatorie auto, parcare auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMI, in cadrul proiectului propus a fi amplasat in . comuna Glina,satul Glina drum DN CB, NC 2001 (T34, P22,23), judet ILFOV 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APMI din Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de joi si vineri, intre orele 10.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Definitivare Raportului de Mediu- Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti, titular al Planului "Amenajament silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti", organizat in U.P.XXXII, intocmit pentru o suprafata de 465,7 ha", anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de Mediu si organizarea dezbaterii publice a acestuia in ziua de 26.01.2022 la ora 1200, care se va desfasura in sistem videoconferinta Raportul de mediu se gaseste pe site-ul A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Avizul de Mediu - Documentatii Procedura SEA si EA - Rapoarte de mediu si studii de evaluare adecvata. Observatiile si sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Galati: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 26.01.2022

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
AGEMAR COM 2009 SRL, titulara a activitatii "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor" CAEN 4677, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Str. Muresana, nr. 20, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru: Lucrari de abandonare aferente sondei 640 Calacea propus a fi amplasat in com. Ortisoara, extravilan loc. Calacea, CF 106064, nr. cad./top.106064, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la adesa titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru: Lucrari de abandonare aferente sondei 6032 Calacea, propus a fi amplasat in com. Ortisoara, extravilan loc. Calacea, CF 105960, nr. cad./top.105960, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis,localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la adesa titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediuOMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 688 Calacea, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402626, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Amenaj Sediul Social Anun Publicul Interesat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
S.C. NIŢOI AMENAJĂRI S.R.L, cu sediul social în Brașov, str. Crișan, nr. 7A, bl.2, ap. 17, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare pentru ”AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Comunității Boian, Bisericii Ortodoxe Dârlos și persoanelor fizice Chețan Ioan, Chețan Moisin, Draser Uwe-Werner, judeţul Sibiu”, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Sibiu, Str. Hipodromului 2A, Sibiu, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.

ANUNT PUBLIC APM MURES- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
Kiss Szaboles si Kiss Claudia, titulari ai investifici Construire casa de vacanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire casa de vacanta, propus a fi amplasat in loc. Sovata, str. Stana de Vale, f. nr., jud. Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentcaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC ANPM - publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
DGO ADIR SRL, titular al activitatilor "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor" cod CAEN 4677, desfasurate in Bucuresti, sector 3, Str. Ilioara, nr. 43 D, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul al activitatii pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC ANPM - publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
INTELIGENT CARS SRL titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 desfasurata in Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 94, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, 0214301402, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00- 13:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt.

ANUNT ANPM CRAIOVA IN ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucuresti, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Planul - Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., Bucuresti constituit in U.P. XXXVII FILIAȘI, judetul Dolj- planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate, urmand a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str Petru Rares, nr 1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro ), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii in mass-media.

ANUNT PUBLIC ANPM - Solicitare de emitere a acordului de mediu- in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jan 2022
ANGHEL ELENA cu domiciliul in Bucuresti, str. Neagoe Voda nr. 12-16, Sectorul 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire adapost de animale si anexa gospodareasca", propus a fi amplasat in comuna Musatesti, sat Valea lui Mas, judetul Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A si la domiciliul doamnei ANGHEL ELENA din Bucuresti, str. Neagoe Voda nr. 12-16, sectorul 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50, judetul Arges, intre orele 8:00- 13:00.

Anunt public privind decizia etape de incadrare- publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind decizia etape de incadrare CD SPECIAL DUBIROM SRL S.C. CD SPECIAL DUBIROM S.R.L, titular al proiectului construire platforma betonata pentru amplasarea unui utilaj de tip spalatorie auto cu 5 posturi tip self-service si container birou serviciu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul construire platforma betonata pentru amplasarea unui utilaj de tip spalatorie auto cu 5 posturi tip self-service si container birou serviciu, propus pentru a fi amplasat in Bucuresti, sector 6 Soseaua Alexandriei, nr 127B. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM BUCURESTI - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
ROFOBIT SRL titular al activitatii - Alte activitati de tiparire n.c.a.- cod CAEN 1812, desfasurata in Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 232, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM BUCURESTI - publicare ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
TREXIMCO S.R.L, titulara a activitatii -Fabricarea altor produse de imbracaminte si accesorii n.c.a.- cod CAEN 1419, desfasurata in Str. Carausilor, nr. 10-1 2, Sector 2, Bucuresti, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9.00- 12.00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere ANPM PRAHOVA- publicare in Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (CONFECTII METALICE), SEDIU ADMINISTRATIV, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Brazi, Sat Batesti, T12, P A70/10-19 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 si la sediul titularului de proiect, S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. in zilele de Luni- Vineri, intre orele : 09.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova . Data afisarii anuntului pe site 17.12.2021.

Amenaj Sediul Social Anun Publicul Interesat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
S.C. NIŢOI AMENAJĂRI S.R.L, cu sediul social în Brașov, str. Crișan, nr. 7A, bl. 2, ap. 17, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare pentru ”AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Barabaş, Bisericii Reformate Hoghiz si Bisericii Unitariene Hoghiz, județul Brașov”, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Brașov,
str. Politehnicii, nr. 3, Brașov, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC IDODO CORBEANCA SRLSC IDODO CORBEANCA SRL, titular al proiectului "OPERATIUNI NOTARIALE SI
CADASTRALE PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI/ CONSTRUIRE
IMOBILE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNE MIXTA (LOCUINTE) SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P+2, PISCINA, ORGANIZARE DE
SANTIER, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN,
BRANSAMENTE/UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII
ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul "OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE
PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI/ CONSTRUIRE IMOBILE
CONSTRUCTII CU FUNCTIUNE MIXTA (LOCUINTE) SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P+2, PISCINA, ORGANIZARE DE
SANTIER, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN,
BRANSAMENTE/UTILITATI", propus a fi amplasat in localitatea Voluntari, T 49, P1004,
judetul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.
1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet:
apmif.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.