Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

  Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Anunt de Mediu" apasa aici.

Anunt Public CRAIOVA

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT "Popescu Andrei Cristian titular al proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
ANUNT "Popescu Andrei Cristian titular al proiectului "Doua case de vacanta, imprejmuire teren si bransamente utilitati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire doua case de vacanta, imprejmuire teren si bransamente utilitati …" propus a fi amplasat in judetul Sibiu, com. Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus, intravilan, zona Richirie, f.n., CF 113826, jud. Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni - vineri,intre orele 10,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu."

Anunt public procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
CONCHIF METAL SRL, titular al activitatii "intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 , anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 3, Drumul intre Tarlale nr. 43B. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, intre orele 9:00-12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC. Etapa de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2021
SC LEBOSOL ROMANIA SRL avand sediul in Afumati, sos.Bucuresti- Urziceni, nr.66 titular al planului/ programului "PUZ- construire doua hale cu birouri P+1E cu functiunea de servicii-comert,depozitare ingrasaminte chimice si marfuri generale" comuna Afumati, Tarla 102, Parcela 388/13, Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.05.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L titular al proiectului "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI- PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107 /0/1 SI 10236108/0 /1", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Colonesti, judetul Olt. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

Anunt public S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Anunt public S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tatulesti, sat Tatulesti judetul Olt, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr.3, in zilele de luni- vineri intre orele 9- 14 si la adresa titularului S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. din Voluntari, str. Tudor Arghezi, nr. 15, tarlaua 11, parcela 237, lot A, judetul Ilfov de luni- vineri intre orele 9- 14, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

Anunt privind elaborarea PUD Primaria municipiului Cluj- Napoca

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
Anunt privind elaborarea PUD Primaria municipiului Cluj- Napoca aduce la cunostinta publicului interesat elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabiliare, elaborare PUD si DTAC pentru extindere, etajare, amenajare imobil cu functiune mixta, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati", amplasament: str. Andrei Saguna, nr. 8, initiator S.C. Ecoore Construction S.R.L.. Documentatia aferenta PUD poate fi consultata la sediul Primariei, strada Motilor nr.1-3, Compartiment Strategii Urbane- Cam. 62, etaj 1, tel. 0264596030 interior 4310, orar marti, miercuri 13:30- 15:30, joi: 14:30- 16:30. Sesizarile se vor depune la registratura generala in programul de relatii cu publicul.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU: CALARASI- GOLD TEX COMPANY S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2021
GOLD TEX COMPANY S.R.L. titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA PREZENTARE SI IMPREJMUIRE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "DESFIINTARE CORPURI ANEXA C1, C2, C3 CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SUPERMARKET, IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Roseti, str. C.A. Rosetti, nr. 135. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

AUTO FILARET SRL, titular al activitatii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
AUTO FILARET SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 5, str. Spataru Preda nr. 7B, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, Tel: 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

s. c. tacone s. r.l.

Valabil in:
Anunt de Mediu Prahova
     Publicat in: 12 May 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) s. c. tacone s. r.l. titular al proiectului construire imobil p+5 e cu spaTii parcare, drum acces, alei carosabile Și pietonale,Imprejmuire Și utilitATi, organizare de Șantier anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre agentia pentru protectia mediului de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul construire imobil p+5 e cu spaTii parcare, drum acces, alei carosabile Și pietonale,Imprejmuire Și utilitATi, organizare de Șantier, propus a fi amplasat in strada intrarea sperantei nr. 6 mun. ploiesti 1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului apm prahova din ploiesti, str. gh. gr. cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph. anpm. ro. publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) ORANGE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE RETEA DE TELECOMUNICATII UAT Berbesti", propus a fi amplasat in jud Valcea, loc. Berbesti, satele Rosioara, Berbesti, Valea Mare, Damteni, Dealu Alunis, Targu Gangulesti , toate strazile existente + Drumuri locale + drumuri comunale + drumuri judetene DJ605A, DJ676E, DJ605C). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru protectia mediului Valcea, Judetul Valcea, Tamnicu Valcea, Strada Remus Bellu 6, Ramnicu Valcea, la sediul Orange Romania, municipiul Bucuresti, sector 1, Bulevardul Lascar Catargiu, nr 47-53, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Valcea.

FRIGOKOM TRADING SRL, titular al activitatilor

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2021
FRIGOKOM TRADING SRL, titular al activitatilor "Comert cu ridicata al produselor chimice" cod CAEN (Rev. 2): 4675, desfasurate in Bd. Ghencea, nr. 134, Sector 6, Bucuresti anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM BUCURESTI, Tel/ Fax : 0213178616, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 13.00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM BUCURESTI in termen de 10 zile de la data aparitiei prezentului anunt

ANUNT PUBLIC PUZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
SC VIVA RESIDENCE REAL ESTATE SA,TITULAR AL PROIECTULUI (CONSTRUCTIE 7 IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE) ANUNTA PUBLIOCUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE A.P.M.BUCURESTI - NU SE SUPUNE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU SE SUPUNE EVALUARII ADECVATE,IN CADRUL PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROPUS A FI AMPLASAT IN STR.DRUMUL BINELUI ,NR. 25- 31,SECT. 4, BUCURESTI. 1. PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE SI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZA POT FI CONSULTATE LA SEDIUL A.P.M.BUCURESTI DIN ALEEA LACUL MORII NR.1, SECT. 6, IN ZILELE DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 9.00 - 12.00, PRECUM SI LA URMATOAREA ADRESA DE INTERNET WWW.APMBUC.ANPM.RO. PUBLICUL INTERESAT POATE INAINTA COMENTARII/OBSERVATII LA PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT,PANA LA DATA DE 27.10.2022.

ANUNT PUBLIC PUZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
SC VIVA RESIDENCE REAL ESTATE SA,TITULAR AL PROIECTULUI (CONSTRUCTIE 7 IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE)ANUNTA PUBLIOCUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE A.P.M.BUCURESTI - NU SE SUPUNE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU SE SUPUNE EVALUARII ADECVATE,IN CADRUL PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROPUS A FI AMPLASAT IN STR.DRUMUL BINELUI ,NR. 25-31,SECT.4,BUCURESTI. 1. PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE SI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZA POT FI CONSULTATE LA SEDIUL A.P.M.BUCURESTI DIN ALEEA LACUL MORII NR.1, SECT.6, IN ZILELE DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 9.00 - 12.00, PRECUM SI LA URMATOAREA ADRESA DE INTERNET WWW.APMBUC.ANPM.RO. PUBLICUL INTERESAT POATE INAINTA COMENTARII/OBSERVATII LA PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT,PANA LA DATA DE 27.10.2017.

Societatea DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L.,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
Societatea DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L., titular al proiectului MODIFICARE DE TEMA IN TIMPUL EXECUTIEI CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI DIN CLINICA MEDICALA (A.C. 135/23.07.2015) IN COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CU ALIMENTATIE PUBLICA IN REGIM P+2E+M, la adresa str. Tudor Vladimirescu, nr.307A, com. Domnesti, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str Aleea Lacul Morii, nr 1,sector 6, Bucuresti, in zilele de luni pana joi intre orele 9 si 13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

ENGIE ROMANIA S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
ENGIE ROMANIA S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Braila in cadrul procedurii de evaluare a impqctului asupra mediului, pentru proiectul "inlocuire retea de distributie gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei si alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orasul Braila, jud. Braila cu conducte si racorduri MP* din PE 100 SDR11 si lucrari de protectie catodica", propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna: proiectul propus nu se supune evaluiirii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fandamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00- 13, 00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro- sectiunea Reglementari/Acordul de mediu!Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila".

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.7014-Satchinez", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, identificat prin:CF.nr.402612, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

ANUNT PUBLIC CLUJ. In conformitate cu O.U.G. 195/ 2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
In conformitate cu O.U.G. 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord.1798/2007, SC MATEI CONSTRUCT CONSTRUCTII SPECIALE SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul "STATIE MOBILA DE BETON" din localitatea Morau nr. 77, com.Cornesti, jud. Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-vineri intre orele 9.00-14.00.

ANUNT PUBLIC, AVIZ FAVORABIL PUZ, CJ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
SC CHARA DEVELOPERS SRL, proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, din Corbeanca, str. Pomilor, Tarla 115, Parcela 334/1/2, 334/1/1/1, 334/1/2/1, in suprafata totala de de 22419 mp, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului FAVORABIL pentru documentatia "PUZ- construire ansamblu de locuinte individuale dispuse izolat cu zona mixta de locuinte comert si servicii, regim de inaltime s+p+2e, utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 12.04.2021. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3- 5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Damian Jean

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2021
Damian Jean avand domiciliul in Bucuresti, str.Pancota, nr.7, bl.13, sc.3, et.8, ap.90 titular al planului/programului "PUZ- construire doua hale depozitare marfuri generale, servicii-comert" amplasat in Afumati, Tarla 102, Parcela388/43, Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.04.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.