Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC- APM SUCEAVA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Royal Progaz srl , titular al activitatii: CAEN 4671;- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Veresti, str. Principala , nr. 393 , judetul Suceava . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM SUCEAVA, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Anunt dezbatere public Subsemnata CHIRICUTA GABRIELA avand domiciliul in mun. BUCURESTI, sector 1, str. Sfanta Maria, nr. 70, anunt publicul interesat cu privire la organizarea unei dezbateri publice in data de 29.04.2024, incepand cu ora 09:00 pana la ora 14:00., dezbatere publica ce va avea loc la sediul Primariei comunei Dragalina, strada Bulevardul General Ioan Dragalina, nr, 46, comuna Dragalina, judetul Calarasi, cu privire la aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal "INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIRE ZONA MIXTA - SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/ DEPOZITARE SI CONSTRUIRIE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/PRODUCTIE" situat in jud. Calarasi, com. Dragalina, str. Unirii, Drum Comunal DC 20, T 108, P 1, NC 38766, beneficiar CHIRICUTA GABRIELA conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
S.C BOUTIQUE HOSPITALITY GROUP SRL cu sediul in localitatea Harman, Str. Aleea 14 nr. 31, judetul Brasov, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obictivului restaurant amplasat in Restaurant Sailors Eforie Nord.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
"Balu Alina- Roxana anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "PROIECT TEHNIC DE IMPADURIRE - Persoana Juridica Balu Alina-Roxana" , amplasata in raza UAT Farliug - Judetul Caras Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, si la sediul titularului, Resita, str. Fagarasului, nr. 4, sc. B, et. 1, ap. 3, jud. Caras-Severin, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Caras-Severin".

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 3. SC BG CAPIATL SRL, avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Musetesti, nr. 29, etaj 2,ap 16, titular al planului/ programului "Elaborare p.u.z.- introducere in intravilan a terenurilor cu nr. Cad. 60085 si 60086 pentru construire utilitati industriale pentru productie si depozitare cu anexe administrative, anexe tehnice, circulatii carosabile si pietonale, parcari, imprejmuire, bransamente, semnalistica, amenajare spatii verzi plantate si organizare santier" din comuna Afumati, Tarla 2, Parcela 3/1, NC 60085, NC 60086 in suprafata totala de 88.590,00 mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.03.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - PRIMARIA BERCENI, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 233, titular al planului/ programului "INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE SCOALA (CU CLASELE 0-8), GRADINITA - "GEORGE COSBUC" (D+P+2E), AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, AMENAJARE LOC DE JOACA, PARCARI, IMPREJMUIRE TEREN, RIDICARE TOPOGRAFICA" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. cad. 74050, Nr. cad. 71877 cu suprafata totala de 5.807 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - ADIN PROD INTERNATIONAL SRL, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 214, titular al planului/ programului "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI" Jud. Ilfov, comuna Vidra, Nr. Cad. 73896 cu suprafata totala de 11 100 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - REAL ESTATE VER INVEST SRL, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 65, parter, camera 3, titular al planului/ programului "PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P+1+M), AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI SI SPATII VERZI SI RIDICARE TOPOGRAFICA" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. Cad. 72372, Nr. Cad. 61742, Nr. Cad. 61790 cu suprafata totala de 14.836 mp (din acte)/ 14.902 mp (din masuratori). Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Obtinerea autorizatiei de mediu- APM CLUJ.Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
SC HOLVER SRL(titular proiect), titular al activitatii: Taierea si rindeluirea lemnului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, nr.69B, jud. Cluj. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Composesoratul Nagycsoport, cu sediul in: comuna Ghelinta, nr. 731, jud. Covasna prin SC NEW WAY SRL, in calitate de titular, anunta publicul interesat ca s-a luat de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna Decizia privind incadrarea AMENAJAMENTULui FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA A COMPOSESORATULUI NAGYCSOPORT, U.P. I GHELINTA - ORBAI, JUDETUL COVASNA, situat in UAT: Ojdula si Ghelinta, fara aviz de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna situat in Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 09.00-13.00, telefon: 0267.323.701, sau pot fi transmise la adresa de e-mail: office@apmcv.anpm.ro, in termen de 10 zile de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de catre S.C. BAN IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, strada B-dul Decebal, nr. 25, jud. Bihor, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,, INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI IMPREJMUIRE' amplasate in judetul BIHOR, Sat Tasad, comuna Dragesti, nr. CAD. 50055, 50446, 51589 respectiv Sat Nojorid, comuna Nojorid nr. CAD. 67657. Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al investitiei vor nu rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodaire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. Ioan Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.

Anunt public- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga - UP II Runc (rest de lucrari), propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2024
Self Wash Vitantis SRL, titular al activitatii: 4520 - Spalatorie Auto , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Bucuresti , str. Sos. Vitan Barzesti , nr. 7A , sector. 4 . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
SC TTRANDAFIR VIOREL INSTAL SRL cu sediul in sat Chiajna comuna Chiajna str Stefan Cel Mare nr 104 jud Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Constructie spatiu comercial si restaurant" propus a fi realizat in comuna Sabareni NC/CF 34772 T106 P695/58 695/59 695/60 jud Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu Sos Bucuresti 111 sc A+B si la sediul SC Trandafir Viorel Instal SRL din sat Chiajna com Chiajna str Stefan Cel Mare nr 104 jud Ilfov. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu in zilele luni-joi intre orele 9.00 -4.00 si vineri 9.00 -12.00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
Anuat public privind decizia etapei de incadrare. SIMA SORIN, titular al protectului IMPADURIREA SUPRAFETEI ARABILE SITUATA IN EXTRAVILANUL UAT TOPALU, JUDETUL CONSTANTA, PE AMPLASAMENTUL DENUMIT SIMA - TOPALU, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUL, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii nr 23, judetul Constanta, zilnic intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga - UP II Runc (rest de lucrari), propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
Anunt public Privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare" propus a se realiza in comuna Ogrezeni, T35, P 5,6,7,8,520, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la sediul BABOIA SOLAR PANT SRL din Bucuresti, sect.1, str. Siriului, nr. 22-26. Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30, vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro. Publicul interesant poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL, titular al proiectului "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de a nu se solicita evaluarea adecvata si de a nu se solicita evaluarea impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", propus a fi amplasat in comuna Ogrezeni, tarla 100, parcela 1027, CF 30780, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni -joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 1 COMUNA LASLEA, cu sediul in loc. LASLEA, str. Principala, nr. 33, judetul Sibiu, telefon 0269/516102, email: primarialaslea@yahoo.com reprezentata legal de dl. Onea Ioan, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Laslea - U.P. II Laslea, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT. Laslea, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, a finalizarii raportului de mediu si studiului de evaluare adecvata. Sedinta de dezbatere publica pentru proiectul de plan, raportul de mediu, studiul de evaluare adecvata, elaborate pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Laslea - U.P. II Laslea, jud. Sibiu, situat pe raza jud. Sibiu, in UAT Laslea, va avea loc la sediul administratorului O.S. Izvorul Florii R.A., loc. Avrig, str. Horia, nr. 8, judetul Sibiu, in data de 31.05.2024, ora 13.00, cu participarea autoritatilor interesate de plan. Proiectul de plan, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu http://www.anpm.ro/web/apm-sibiu/documente-procedura-sea-si-ea, la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 - 1630 ,vineri intre orele 800 - 1400 , Comentariile si proprunerile publicului interesat se primesc in scris/e-mail la sediul proprietarului, la sediul APM Sibiu sau pe e-mail la office@apmsb.anpm.ro pana la data de 30.05.2024. Publicul interesat isi poate exprima opinia asupra proiectului de amenajament silvic propus, asupra raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata si transmite aceste opinii titularului si autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 1 COMUNA LASLEA, cu sediul in loc. LASLEA, str. Principala, nr. 33, judetul Sibiu, telefon 0269/516102, email: primarialaslea@yahoo.com reprezentata legal de dl. Onea Ioan, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Laslea - U.P. II Laslea, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT. Laslea, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, a finalizarii raportului de mediu si studiului de evaluare adecvata. Sedinta de dezbatere publica pentru proiectul de plan, raportul de mediu, studiul de evaluare adecvata, elaborate pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Laslea - U.P. II Laslea, jud. Sibiu, situat pe raza jud. Sibiu, in UAT Laslea, va avea loc la sediul administratorului O.S. Izvorul Florii R.A., loc. Avrig, str. Horia, nr. 8, judetul Sibiu, in data de 31.05.2024, ora 13.00, cu participarea autoritatilor interesate de plan. Proiectul de plan, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu http://www.anpm.ro/web/apm-sibiu/documente-procedura-sea-si-ea, la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 - 1630 ,vineri intre orele 800 - 1400 , Comentariile si proprunerile publicului interesat se primesc in scris/e-mail la sediul proprietarului, la sediul APM Sibiu sau pe e-mail la office@apmsb.anpm.ro pana la data de 30.05.2024. Publicul interesat isi poate exprima opinia asupra proiectului de amenajament silvic propus, asupra raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata si transmite aceste opinii titularului si autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
15 Apr 2024
#boycotAustria